Legal Notice

Service provider within the meaning of §5 of the Telemedia Act:

 

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890; NIP: 899-23-67-273.


al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Telefon 71 37 70 100 
kontakt@kaufland.pl

Dział Obsługi Klienta:

tel. 800 300 062
kaufland.pl/kontakt